Tenisový klub Slavia Plzeň má necelých 300 členů, z toho více jak třetinu tvoří mládež.

 

Složení výkonného výboru

Ing. Jan Hlaváček předseda
Mgr. Jiří Kovářík místopředseda, manažer
Ing. Mario Junek ekonom, pokladník
Mgr. Jiří Kovářík ml. vedoucí trenér
Mgr. Ivo Roubal technický úsek
Ing. František Steiner sekretář
Ing. Josef Eliášek rekreační tenis

 

Složení revizní rady

Jitka Szafnerová
Milan Ungr
Mgr. Karel Brandner

 

Čestní členové

Ing. Milan Hubata dlouholetý trenér a funkcionář TK
Pavel Hauzner dlouhodobý trenér a funkcionář TK
Ing. Jan Kodeš Wimbledonský vítěz, předseda ČTS
Josef Reis první a zasloužilý trenér našeho TK
Ing. A. Šimandl první předseda a zakládající člen TK
PhDr. M. Benda první hráč, funkcionář, zakladatel a budovatel klubu
doc. MUDr. J. Záhlava zakladatel, budovatel, funkcionář a hráč TK
doc. Ing. Jaromír Švígler, Csc. zakladatel, budovatel klubu
Ing. Jindřich Pavlík funkcionář a organizátor sportovních akcí v TK
Ing. Miroslav Kříž funkcionář, předseda a budovatel TK
PhDr. Jaroslav Šmíd funkcionář, budovatel a trenér TK
MUDr. Antonín Wirth funkcionář, budovatel, hráč a organizátor akcí v TK
Přemysl Neumann trenér dětí a organizátor akcí v TK
MUDr. Vladimír Borecký dlouholetý pracovník a budovatel TK
Ing. Michal Mika ředitel Tesla Ecimex za dlouhodobou spolupráci
Ing. Pavel Bernášek prokurista Tesly Ecimex za dlouhodobou spolupráci
Ing. František Steiner předseda MěV ČTS za dlouholetou spolupráci
Ing. Josef Kodera dlouholetý funkcionář a budovatel TK
prof. Pavel Sobotka zakladatel, budovatel klubu
Ing. Jan Hlaváček dlouholetý hráč předseda TK
Mgr. Jiří Kovářík dlouholetý ligový hráč, funkcionář TK-manažer a trenér TK
Mgr. Ivo Roubal dlouholetý hráč, funkcionář TK
Ing. Václav Špůr dlouholetý člen a hráč TK