HomeHrací řád

Naše historie je velmi dlouhá a zajímavá, pokud vás náš klub zajímá věnujte jí chvíli.

Preambule:

Od 6.2.2006 jsou dvorce 1-8 a centrální dvorec v nájmu Plzeňské tenisové s.r.o. a ta spolu s TK určuje podmínky hracího řádu pro sezonu 2018.

1. Vstup na dvorce

Vstup na dvorce je povolen jen řádným členům TK Slavia Plzeň z.s. po zaplacení členského příspěvku a hracího kódu na příslušný rok a hostům po zaplacení příspěvku pro hosty.

Hráči musí mít tenisovou obuv a vhodné tenisové oblečení.
Není dovoleno hrát v plavkách, bez obutí a bez trička.
Hráči se chovají na dvorcích a v ostatních prostorách areálu ukázněně, nepoužívají hrubých výrazů a nadávek. Při vstupu na dvorce používají postraních prostorů a nepřekážejí hrajícím. Na dvorcích není povoleno provozovat jiný sport než tenis. Uživatelé dvorců jsou povinni udržovat hřiště v pořádku.

2. Používání a obsazování dvorců

Dvorce se zadávají systémem on-line na stránkách:

rezervace.tkslaviaplzen.cz

Zadávat mohou členové klubu po zaplacení členských příspěvků a zakoupení kódu rezervačního systému on-line.
Ostatní zájemci o hraní na dvorcích TK Slavia Plzeň mohou kontaktovat službu klubu a zajistit si rezervaci přes správce paní Szafnerovou( 603 167 028)
Zadávání platí pro Centrální dvorec a pro dvorce 1 až 11.

Nejsou-li dvorce plně obsazeny, hrací doba není omezena. V opačném případě je hrací doba maximálně 1 hodinu, včetně doby úpravy dvorců po hře.
Hodina se může rezervovat až na 6 dní dopředu.
Po odehrání hodiny rezervace automaticky končí a hráč si může rezervovat dvorec na další den přes on-line systém.
Nenastoupí-li hráč do 15 minut po stanoveném čase na dvorec, ztrácí tím své pořadí a dvorec může být obsazen jiným hráčem. Toto ustanovení neplatí pro pevně rezervované dvorce na celou sezonu.

Základní úprava dvorců provádí správce ráno před zahájením hry.
V průběhu dne si již hráči úpravu dvorců (před hrou stříkání, po hře zametání dvorce a lajn) provádí sami.

Způsobilost dvorců ke hře určuje zásadně správce klubu a služba na dvorcích (paní Jitka Szafnerová)

Pravidla pro hraní z tréninkového košíku je určeno zvláštní vyhláškou.

Není-li na dvorcích vyhrazených pro on- line rezervaci plně obsazeno lze si hraní zakoupit jako host u služby na zadávání dvorců za těchto podmínek:
Členové klubu bez hracího kódu: 120,-Kč /dvorec
Hosté: 180,-Kč/dvorec

Hrací doba bude určována dle ročního období

Oficielní zahájení sezóny 23.4.2018

Dodržování pravidel zadávání dvorců řídí služba určená výborem TK.
Pro sezónu 2018 řídí a kontroluje zadávání dvorců paní

Jitka Szafnerová

Telefon: 603 167 028  nebo 377 422 615

3. Členské poplatky pro rok 2018

Členské poplatky na základě usnesení výroční členské schůze určuje výbor TK.

Členský poplatek na rok 2.500,-Kč

Hrací kód pro dvorce C,1-11 1.300,-Kč (platí jen s členským poplatkem)

Závodní hráči 10-14let 800,-Kč (s hracím kódem ) 1.800,-Kč

Závodní hráči 15-18let 1.000,-Kč (s hracím kódem) 2.000,-Kč

Děti do 10let 300,-Kč

Důchodci a studenti 1.600,-Kč

Členové nehrající/ přispívající 500,-Kč

Čestní členové neplatí členské poplatky

Členové výboru TK 1.600,-Kč

Hrající členové klubu hrají v zimní sezoně 2018/2019 v halách za členské ceny.

Při hraní bez rezervace se platí za dvorec u služby za 1 hod. hraní, jen pokud nejsou dvorce rezervovány členy nečlen 180,-Kč
člen 120,-Kč

Při organizovaném tréninku závodních družstev se platí za hodinu a dvorec 200,-Kč
(vybraní hráči Trenérskou radou TK neplatí)

Poplatky za skříňky malá 150,-Kč a velká 300,-Kč

4. Vyhrazená práva výboru TK a Plzeňské tenisové,s.r.o.

V případě prokázání závažného porušování Hracího řádu je výbor TK oprávněn použít kázeňské pravomoci vůči těm,jejichž jednání je v rozporu s Hracím řádem.

V Plzni dne 9.4.2018

Plzeňská tenisová s.r.o. TK Slavia Plzeň

MILUJEME TENIS A JSME TU PRO VÁS...

ADRESA

TK Slavia Plzeň z.s.
U Borského parku 2916/19
301 00 Plzeň

Kontakt

+420 377 422 615
+420 603 167 028
info@tkslaviaplzen.cz